armenier upplevde en internet blackout under 2011 tack vare vad?

Svar: A Copper Scavenger

År 2011 var nästan hela landet Armenien störtade ner i en internetblackouten. Även om sådana totala nätstörningar i allmänhet provinsen brutala regimer eller kraftfulla naturliga händelser som solstormar, i det här fallet var något mycket mindre och mer överraskande.

I grannlandet Georgien, hade en äldre koppar renhållare grävt för kopparskrot att sälja. Av någon ödets nyck, lyckades hon att kasta sin spade direkt via en fiberoptisk kabel som var ovanligt nära ytan på grund av erosion som orsakas av den senaste tidens kraftiga regn. Det enda fiberoptisk kabel var ansvarig för service över 90% av Armenien med internet och andra telekommunikationstjänster.

Även den skadade kabeln var snabbt rengörs, åter skarvas och åter tas i bruk, händelsen belyser verkligen riskerar att få en enstaka fel i kritisk infrastruktur.

Bild av BigRiz.