en militär attack på en koreansk flygplan uppmanas allmänhetens tillgång till vad?

Svar: GPS

1983 Korean Air Lines Flight 007 av misstag förirrade sig i förbjudet luftrum över Sovjetunionen. Ryska jaktplan jets sköt ner planet-alla 269 människor ombord på passagerarflygplan dödades.

Som svar på tragedin utfärdade USA: s president Ronald Reagan ett direktiv som Global Positioning System-sedan under utveckling av den militära skulle vara tillgängliga för allmänheten som verktyg för att åstadkomma förbättringar för mänskligheten och för att förhindra framtida tragedier som orsakas av föråldrad navigering tekniker.

När systemet blev helt drift 1994, ingår det bestämmelser för både militär och civil användning. Restriktioner för riktigheten i civila GPS avläsningar upprätthölls tills mjukas upp av direktiv president Bill Clinton i 1996-ordningen trädde i kraft 1 maj 2000 och sedan dess både civila och militära GPS-enheter har tillgång till samma höga kvalitet signaler.